obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Geotermální energie ve světěAktuality:

Pohled na budoucnost geotermálních projektů podle analytika Alexandera Richtera, zakladatele a šéfa ThinkGeoEnergy

www.thinkgeoenergy.com)

Podle aktuální studie je ve světě v přípravách 806 geotermálních projektů, s kombinovanou kapacitou 23 313 megawattů. Většina z nich je na území Asie, Severní Ameriky a Afriky.

 

To jsou velmi působivá čísla. Celé odvětví však čeká v mnoha ohledech těžký boj. Projekty potřebují schvalování na vládní úrovni, veřejnou podporu (často komplikovanou lokální opozicí), smlouvy o odkupu energie a v neposlední řadě i nutné financování. Zvláště posledně jmenované je obvykle velmi obtížné zajistit.

 

Ve světovém měřítku je nejaktivnější Asie, s plánovanou kombinovanou kapacitou kolem 10 100 megawattů. Nejvíc projektů se připravuje v Indonésii, na Filipínách a v Japonsku. Následuje Severní Amerika s připravovanými projekty o přibližně 6 340 MW, a to převážně v USA. Afrika plánuje kapacitu 2 500 MW, hlavně v Keni. Evropské projekty uvažují o kapacitě kolem 1 400 MW, nejvíce projektů připravují Island a Itálie. Samotné Turecko by mělo z připravovaných projektů dosáhnout kapacity cca 800 MW.

 

Pokud se podíváme na jednotlivé země, vede Indonésie s plánovanými 8 000 MW. Následuje USA s 6 100 MW v různých fázích příprav. Pokud budou realizovány všechny projekty, Amerika si udrží vedoucí pozici, s Indonésií v těsném závěsu.

 

Všichni hlavní dodavatelé a servisní firmy aktivně sledují obchodní příležitosti v Keni, protože místní trh je intenzivně podporován nejrůznějšími národními rozvojovými bankami i mezinárodními organizacemi, jako je IFC, Světová banka i Africká rozvojová banka.

 

Filipíny oznámily ambiciózní plány na rozvoj geotermálních projektů, ale v konkrétní fázi realizace jsou zatítm projekty s kapacitou kolem 1 550 MW. Aktuální instalovaná kapacita tamních geotermálních projektů je 1 968 MW.

 

Čtvrtým největším trhem je Turecko. S trvale rostoucí ekonomikou plánuje Turecko využít geotermální energie k uspokojení zvyšující se poptávky po energiích. V zemi je ve výstavbě kolem 780 MW, většina projektů má využívat nízkoteplotních zdrojů a kombinovaných zařízení pro výrobu energie i vyhřívání skleníků a centrální vytápění.

 

Island má na rýsovacím prkně kolem 780 MW, o něco méně, než se plánovalo před finančním kolapsem v roce 2008. Od té doby se postup projektů podstatně zpomalil, především kvůli odklonu politického zájmu a zjevnému nedostatku zahraničních investic.

 

Za zmínku stojí i Nový Zéland a Mexiko. Instalovaná kapacita na Novém Zélandu v posledních letech silně stoupla a kolem 500 MW je v různých fázích vývoje. Mexiko plánuje v nejbližších letech zvýšit současnou kapacitu 810 MW o přibližně 25 %.

 

V letošním roce Itálie slavila sté výročí první komerčně využívané geotermální elektrárny v toskánském Larderellu. Provozovatel Larderella, Enel Green Power, připravuje projekty v zahraničí, především v Jižní a Střední Americe. Důvodem je hlavně slabá italská ekonomika a opozice vůči některým z místních projektů.

 

Poněkud překvapivě je Japonsko až na desátém místě. Navzdory četným geotermálním zdrojům, ambiciózním plánům na využití obnovitelných zdrojů po zemětřesení v roce 2011 a tamní nukleární krizi i následných omezeních v dodávkách energie, zůstal rozvoj geotermálních projektů pozadu. Vstřícná legislativa a otevření národních parků dosud vyústilo v osm geotermálních projektů spíše menších rozměrů, s kombinovanou kapacitou 116 MW.

 

Současný rozvoj tak aktuálně jen lehce ťuká po povrchu obrovského geotermálního potenciálu, který zahrnuje nejen konvenční geotermální zdroje, ale také využití EGS technologie. Na základě informací z různých zdrojů odhadujeme spíše konzervativní potenciál projektů, kolem 180 000 MW.

 

Podle dostupných zdrojů je kolem 75 % projektů v ranné fázi rozvoje, bez zajištění zdrojů. Téměř dvě třetiny z nich jsou zatím ve fázích příprav a průzkumů.

 

Jen asi 24 % ze všech projektů je ve fázi vrtání či konstrukce nadzemních prvků. Pokud vše půjde tak, jak má, v nadcházejících dvou až čtyřech letech tak přibude asi 5 000 MW. Bez snahy pomoci projektům s financováním nezbytných vrtů se mnohé projekty v rané fázi nebudou moci pohnout vpřed. 

 

Článek je publikován se svolením autora.