obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Stanovisko Entergeo k jednání zastupitelstva v Semilech dne 29.4.2013Aktuality:

Na svém zasedání 29. 4. 2013 rozhodli zastupitelé města Semily o zastavení dalších jednání vedoucích k výstavbě geotermálního provozu na území města. Zároveň zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny Územního plánu Semily, jež zamezí výstavbě geotermální elektrárny v katastru města Semily.

 

Společnost Entergeo tento krok nevítá, a to ani při vědomí skutečnosti, že se rozhodně nemusí jednat o konečné stanovisko zastupitelstva, že stále existuje mnoho variant budoucího vývoje a že se rozhodně nejedná o nezvratný konec plánů na využití geotermální energie v Semilech.

 

Z řady různých důvodů získal dle našeho názoru geotermální projekt v Semilech zdání mnohem většího významu, než by mu příslušelo. To vedle pozitivních očekávání vyvolalo i řadu obav, a to i přes aktivní poskytování upřesňujících informací nad rámec obvyklých zvyklostí a při jejich maximálním ověření a objektivitě. Různé obdoby informační kampaně daly občanům možnost dozvědět se o připravovaném projektu mnohonásobně více, než bývá obvyklé. Příkladem jsou velmi věcně vedené veřejné diskuse organizované ve spolupráci s městem, podrobné informace na webových stránkách města či v Semilských novinách.

 

Kdo se chtěl poučit, měl k tomu řadu možností. Zároveň ovšem zněly hlasy kombinující neznalost, strašení, negativní emoce a z kontextu vyfiltrované informace, kterým se podařilo vyvolat v části obyvatel Semil těžko definovaný strach z neznámého, který dostal formální vyjádření v údajně nekontrolovaných rizicích projektu. Negativní emoce přebily i argumentaci odborných kapacit. 

 

Referendum koncem března ukázalo, že negativní argumentaci přijala za svou necelá čtvrtina obyvatel, která však pro zastupitele byla celkem pochopitelně lépe slyšitelná, než ony mlčící tři čtvrtiny ostatních. Respektujeme právo občanů učinit si vlastní názor, ať už se opírá o cokoliv. Dokážeme si vysvětlit i to, že řada zastupitelů při představě svého budoucího setkání s některou z těchto skupin obyvatel dala přednost bezproblémovému vztahu s těmi hlučnějšími. Pokládáme to však za ústupek hlučné menšině.

 

Při vědomí dlouhodobé podpory oficiálních zástupců města projektu využití geotermální energie se k vypsanému referendu dostavili převážně ti, kteří chtěli tuto podporu zvrátit. Občanů přišlo méně než 30 %. Nevíme, jak smýšlí zbylých 70 % a nemohou to vědět ani naši odpůrci. Faktem je, že těchto 70 % nepřišlo po proběhlé informační kampani, při vědomí pravidel, za kterých referendum probíhá a při vědomí toho, že zastupitelstvo dlouhodobě podporovalo využití geotermální energie ve prospěch rozvoje města. Tuto podporu opakovaně vyjadřovalo nejen slovy a přísliby, ale i vynaloženými investicemi. Pouze toto je korektní interpretace proběhlého referenda.

 

Společnost Entergeo se samozřejmě podrobně seznámí s dalšími kroky zastupitelstva a bude na ně adekvátně reagovat. Pokládáme za vhodné uvést, že každé rozhodnutí má i své možné důsledky, které by neměly být ponechány mimo diskusi. Tím máme na mysli, že další kroky ve smyslu usnesení ze zasedání zastupitelstva mohou sice být z formálního hlediska legální, nezůstanou však bez důsledku na budoucím rozvoji města Semily a dokonce ani na zdánlivě zcela privátních záležitostech jednotlivých zastupitelů.

 

V první řadě se jedná o pověst města Semily jako nesolidního obchodního partnera. Město vydávající se za nejlépe připravené a hledající investora pro realizaci geotermálního projektu, město lákající takové investory řadou různých aktivit, město, které si dalo využití geotermální energie do své energetické koncepce i do plánu rozvoje obce a město, jehož zastupitelé pro takové využití opakovaně hlasovali a jehož rada v prosinci 2012 schválila veškerá vedená jednání, tak toto město náhle otočí o 180 stupňů, aniž by pro to mělo korektní důvod? Předčasný ústup zastupitelů před hlučnou menšinou je významnou informací pro každého, kdo by někdy v budoucnu chtěl v Semilech podnikat.

 

Obyvatelé Semil se můžou začít oprávněně ptát, z jakého titulu byly proinvestovány statisíce na průzkumy, informační kampaně, právní poradenství renomovaných kanceláří, když to sami zastupitelé vlastně ani nechtějí nijak zúročit? Kdo to zaplatí, když ne budoucí investor? Takové nakládání s prostředky města nelze pokládat za hospodárné.

 

Společnost Entergeo a možná i někteří další investoři, kteří v dobré víře připravovali své projekty na základě veřejně známých informací a veřejně deklarovaných záměrů města, vyčíslí své zmařené investice a budou se na městu domáhat náhrady. Půjde jistě o částky v řádu miliónů.

 

Způsob využívání majetku obce řeší zákon o obcích,  přičemž osobní odpovědnost zastupitelů za hlasování vedoucí ke škodám způsobeným při správě cizího majetku byla již v minulosti prakticky potvrzena nálezem Nejvyššího soudu. Při hlasování zastupitelů jistě nebylo jejich cílem dostat se s těmito ustanoveními do rozporu.

 

Semilští obyvatelé se pak možná jednou budou ptát sami sebe, co dělat s vysokými účty za energii ve městě, kde je nouze o práci a odkud se jejich děti stěhují někam, kde cítí větší šance na úspěšný život.

 

Směr nastoupený na posledním zasedání zastupitelstva není výhodný pro nikoho, pokud za úspěch nebudeme považovat osobní uspokojení oněch hlasatelů negace. Proto věříme, že se nejedná o stanovisko konečné. Společnost Entergeo je nadále připravena realizovat v Semilech projekt využití geotermální energie za dodržení všech bezpečnostních limitů a ve spolupráci s obyvateli města, je připravena hájit své zájmy a bude reagovat na další vývoj situace.

 

V Praze, 2. května 2013