obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

EGEC zveřejnil novou zprávu o stavu trhuAktuality:

3. prosince, u příležitosti kongresu GeoPower/GeoHeat and Cool, který se konal v Amsterdamu, zveřejnila Evropská rada pro geotermální energii (EGEC) svou 3. výroční zprávu o stavu trhu. Věnuje se v něm především současnému stavu provozu a rozvoje projektů na využití geotermální energie v Evropě.

 

Zpráva obsahuje sekce věnované mělkým zdrojům, geotermálním elektrárnám i projektům využívaným k místnímu vytápění. Každoročně využívá data z nejrůznějších statistických analýz, od místních expertů, organizací, energetických agentur a národních asociací. V detailu sleduje provoz i rozvoj jednotlivých projektů. Poskytuje analýzu rozvoje trhu, regulační politiku, veřejné politické prostředí, finanční nástroje a záměry, tržní předpovědi i informace o klíčových hráčích.

 

V tomto vydání se poprvé objevuje analýza trhu s turbínami, první pokus o zmapování licencí na hluboké geotermální projekty a přehled podpůrných schémat pro geotermální vytápění a chlazení.

 

Elektrická energie

Zpráva reaguje na sté výročí využívání geotermální energie k výrobě elektrické energie. Analyzuje poslední vývoj a předpovídá další stadia rozvoje. V roce 2013 bylo uvedeno do provozu osm nových geotermálních elektráren, díky nimž se instalovaná kapacita v Evropě zvýšila o 145,05 MW. Výhled se věnuje i ekonomickému potenciálu do roku 2020, 2030 a 2050.

Lokální vytápění

Odvětvím, které v rámci využívání geotermálních zdrojů zažívá největší rozvoj, je lokální vytápění. Pět zemí letos instalovalo nové systémy a technologie, které umožňují chytřejší využití mělčích zdrojů. Celkem bylo zprovozněno osm nových systémů, které zvýšily instalovanou kapacitu v Evropě o 122 MW. Zpráva se detailně věnuje třem regionům s největším potenciálem - Maďarsku, Nizozemí a Francii.

 

Další informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách EGEC: www.egec.org