obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Geotermál v Tanvaldu je dle sdělení odborníků z Karlovy univerzity bezpečnýAktuality:

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Univerzity Karlovy se vyjádřil, že projekt využití geotermální energie v Tanvaldu je pro město i jeho obyvatele zcela bezpečný. Potvrdil tak předchozí posudky mnoha státních i nezávislých institucí a úřadů.


V Tanvaldu na radnici se opět hovořilo o projektu využití geotermální energie. Jak uvádí čerstvě zveřejněný zápis z jednání zastupitelstva Tanvaldu na oficiální webové stránce města, zprostředkoval opoziční zastupitel ing. Jaroslav Mikš, známý svým dřívějším negativním postojem k projektu, schůzku s odborníky Karlovy univerzity. Schůzky se kromě něj dále zúčastnil starosta Tanvaldu mgr. Vladimír Vyhnálek a odborníci Karlovy univerzity prof. RNDr. Tomáš Fišer, Ph.D. a doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. Představitelé města se seznámili s odborným pohledem na problematiku využívání hlubinné geotermální energie s ohledem na záměr připravovaný v Tanvaldu společností Entergeo.

 

Někteří občané Tanvaldu v minulosti podpořili materiál zdůrazňující údajná negativa záměru, a to zejména z oblasti hydrogeologie a seismických jevů. Dle sdělení o průběhu schůzky podaného zastupitelům byly tyto obavy odborníky Karlovy univerzity zcela vyvráceny. Žádný z přítomných zastupitelů, ať už koaličních nebo opozičních, uvedené sdělení nijak nerozporoval. 

 

Uvedená zjištění jsou v souladu nejen s údaji obsaženými v oficiální dokumentaci projektu dodané investorem, ale i s vyjádřením České geologické služby, které si jako nezávislý posudek objednal tanvaldský stavební úřad. Nadále tak platí, že každý posudek, který se věnoval využití geotermální energie v Tanvaldu, vyzněl ve prospěch projektu. Odborníci z univerzity si z pochopitelných důvodů netroufají posuzovat efektivitu projektu. Podnikatelské riziko však nese výhradně investor, nikoli občané Tanvaldu nebo město.

 

Ředitel společnosti Entergeo SE, ing. Zbyněk Šonka uvedl, že vítá tuto aktivitu vzešlou z tábora odpůrců projektu, protože aspoň nemůže být sporu o objektivitě podaných informací, jak bylo v minulosti odpůrci často namítáno. Věří, že se tato informace dostane k občanům Tanvaldu a rozptýlí jejich jinak pochopitelné obavy. Zároveň věří, že uvedené informace pomohou vrátit diskusi o geotermálním projektu v Tanvaldu do věcné roviny.

 

Zdroj: http://www.tanvald.cz/data/rada_zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta-tanvald-konane-2-11.doc