obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Geotermální energie v Tanvaldu - výzva obyvatelůmAktuality:

Informace pro obyvatele Tanvaldu


Jak jsme průběžně informovali, v rámci přípravy projektu na využití geotermální energie pro Tanvald bude třeba provést ještě celou řadu průzkumů a posouzení, zda má projekt naději na úspěch.


Pokud se vše podaří, získá Tanvald levnější vytápění a příležitost k vytvoření nových pracovních míst, s pozitivním dopadem na sociální složení obyvatel. Velmi pravděpodobně se také stane vyhledávaným informačním centrem pro návštěvníky z celé Evropy, stejně, jako je tomu u všech ostatních lokalit, kde se geotermální energie využívá.

 

Pokud průzkumy doporučí projekt nerealizovat, Tanvaldu i tak zůstane mnoho informací, které z průzkumů vyplývají. Vzhledem k boomu geotermální energie v Evropě i ve světě můžou být tyto informace cenné pro ostatní lokality, které o využití geotermální energie uvažují.

 

Výzva obyvatelům Tanvaldu


Před veřejným jednáním chceme vyzvat obyvatele Tanvaldu, aby se seznámili se všemi dostupnými informacemi, odbornými posudky a výsledky dosavadních průzkumů a nespoléhali se na zkratkovité a často zavádějící informace, které jim předkládají někteří odpůrci projektu. 

 

Posuďte sami:

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí popraskané domy ve městě Staufen. Ve Staufenu ovšem došlo k trhlinám na domech v důsledku neodborného pumpování vody do tepelných čerpadel hlubokých 140 metrů do prostředí sádrovce, který začal bobtnat a domy nadzvedl. Nejde zde vůbec o využívání hlubinné geotermální energie. Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí nebezpečí poškození železniční trati. Přitom majitel této trati stanovil své podmínky a s projektem vyjádřil souhlas. Žádného nebezpečí se neobává. Proč tedy strašit veřejnost? Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

 

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí možnou ztrátu vod ve studnách na území 5 km2 s odvolávkou na hydrogeologickou studii dokumentace EIA. Ta však o žádném takovém nebezpečí nehovoří, s výjimkou upozornění (str. 36), že investor by mohl být ze ztráty vody ve studních falešně obviněn a navrhuje kroky, které by toto falešné obvinění eliminovaly, tj. pasportizaci hladin vody ve studních. Tento požadavek se pak objevuje v závěrečném stanovisku požadujícím preventivní pasportizaci právě území o rozloze 5 km2. Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

 

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí, že hrozí znečištění podzemních vod a vysoká pravděpodobnost znečištění vody v řekách. Veškerá dostupná dokumentace a podmínky stanovené pro další stupně projektu však takové nebezpečí vylučují. Odkud berou odpůrci onu vysokou pravděpodobnost?  Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

 

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí, že může docházet k navýšení výskytu mlhy s odvolávkou na posudek k dokumentaci EIA. Neuvádějí však, že podle tohoto zdroje je způsobení výskytu mlh krajně nepravděpodobné a při souběhu řady klimatických okolností by se omezilo pouze krátkodobě na nejbližší okolí provozu do 100 metrů.  Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

 

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí, že 1959 občanů bude ovlivněno nadměrným hlukem. Toto číslo převzali z dokumentace EIA. Číslo však není počtem občanů zatížených nadměrným hlukem. Je součtem všech občanů v širším okolí staveniště. Studie uvádí, že většina z nich nebude zatížena větším hlukem, než je tikot hodinek. Petičníci prostě vzali číslo z akustické studie, aniž by studovali, co to číslo znamená. Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

 

Odpůrci vystrašili lidi smyšlenými nebezpečími a tak získali jejich podpisy pod petici. Například uvádějí jako rizikové faktory přírodní radionuklidy a radon. Neuvádějí však již, že dle provedených odborných studií nehrozí v rámci projektu žádné nebezpečí ani obsluze zařízení, natož pak běžným obyvatelům Tanvaldu. Jde o manipulaci veřejného mínění a šíření poplašné zprávy.

 

Několik užitečných odkazů:

Dokumentace EIA

www.facebook.com/GTETanvald

www.entergeo.com

 

Tanvald, 25. dubna 2014