obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

V Tanvaldu projednali vliv využití geotermální energie na životní prostředíAktuality:

Všechny připomínky byly vyřízeny ke spokojenosti všech dotčených orgánů


Praha, 13. ledna 2014 - Tzv. „velká EIA" - tedy podrobný posudek vlivu využívání geotermální energie na životní prostředí - byla v Tanvaldu završena veřejným projednáním a uplynutím lhůty pro připomínky.


Společnost Entergeo na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí vypracovala a předložila k projednání podrobnou dokumentaci vlivu projektu na životní prostředí EIA. Ta obsahovala řadu podrobných studií týkajících se všech zákonných požadavků a vznesených připomínek. Nato, v souladu s platnými předpisy, nechalo Ministerstvo životního prostředí vypracovat vlastní oponentní posudek na tuto předloženou dokumentaci.

 

Veřejné projednání posudku Ministerstva životního prostředí o vlivu hloubkových vrtů pro využívání geotermální energie na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí  proběhlo na Městském úřadu Tanvald  dne 9.12. 2013. Veřejné projednání se konalo i přesto, že příslušný úřad neobdržel k dokumentaci ani k posudku žádné nesouhlasné vyjádření a zákon v takovém případě umožňuje od konání veřejného projednání ustoupit. Dokumentace i posudek byly zveřejněny a do konce prosince byl čas na podání dodatečných připomínek či požadavků. Tím byl završen proces projednávání vlivu na životní prostředí. Společnost Entergeo očekává do konce ledna vydání konečného stanoviska Ministerstva životního prostředí.

 

Tanvald tak učinil další krok k tomu, aby místní firmy i občané mohli využívat výhod levnějšího geotermálního tepla a stabilního zdroje energie, který nezatěžuje rozvodnou soustavu. Geotermální energii plánuje použít nejen k vytápění obytných domů či průmyslových a zemědělských provozů, ale i veřejných prostor určených ke sportovnímu a kulturnímu vyžití obyvatel i návštěvníků města, například bazénů a koupališť. Od využívání geotermální energie si město slibuje příliv investic a podporu zaměstnanosti.

 

Geotermální energie se získává čerpáním tepla z hlubinných vrtů, jedná se o nejstarší energií na Zemi a její přirozenou a nedílnou součást. Vznikla dílem při utváření naší planety, dílem je důsledkem přirozených reakcí v nitru Země. Řadí se mezi alternativní, částečně obnovitelné zdroje. Odhaduje se, že teplo z jednoho vrtu je možné pro provoz elektrárny využívat asi po dobu 20 - 30 let, poté je lze nadále využívat pro vytápění, pro něž není třeba tak vysokých teplot jako k provozu geotermální elektrárny. Po nějaké době lze opět počítat s obnovením výroby elektřiny, poté, co se příslušná část podzemí opět ohřeje.

 

Podle posledních dostupných údajů Rady pro geotermální energii v Evropě (EGEC) vyprodukovalo v roce 2012 62 geotermálních elektráren 11,38 TWh elektrické energie. V Evropě je v provozu rovněž 216 geotermálních vytápěcích systémů s kapacitou přibližně 4900 MWth.