obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Zpráva Geoelec o regulačních opatřeních týkajících se geotermální energieAktuality:

 

Byť geotermální energie v Evropě i ve světě zažívá velký rozmach (viz také zde), její rozvoj mohou brzdit regulační bariéry i další právní faktory, uvádí aktuální zpráva Geoelec ze září 2013.

Zpráva uvádí nejen přehled problémů, ale i návrhy a doporučení, které mají minimalizovat jejich negativní dopady, s cílem umožnit efektvní rozvoj geotermálních projektů.

Jedním z cílů je přispět k transparentnosti, spolehlivosti a soudržnosti podmínek stanovených právním rámcem pro rozvoj a implementaci projektů na využití geotermální energie, a tím k dlouhodobé bezpečnosti investic do tohoto sektoru. Druhým cílem je zmenšení právních bariér prostřednictvím implementace jasných a standardních administrativních procesů k získání koncesí.

Překážky pro geotermální energii mohou podle zprávy Geoelec vznikat z:

-          Nejistoty ohledně vlastnictví zdrojů a složitých procedur pro získání těžebních práv. Řada zemí se již s tímto problémem uspokojivě vypořádala, mohou sloužit jako dobrý příklad pro ostatní.

-          Environmentální regulace musí být rozumné: ochraňovat životní prostředí, ale nezabíjet projekty.

-          Zajištěný přístup do distribuční sítě je pro geotermální energii nutností. V některých zemích jej již legislativa řeší.

-          Problémy s přijetím ze strany veřejnosti musí být brány vážně a se stejnou vážností i řešeny, dokonce i tehdy, když to legislativa nevyžaduje.

Plný text je zde: http://www.geoelec.eu/wp-content/uploads/2011/09/D4.1-Report-on-Geothermal-Regulations.pdf