obr4share

 

Společnost Entergeo

Entergeo | Geotermální energie

Společnost Entergeo si plně uvědomuje hodnotu průmyslových surovin využívaných dnes masově v elektrárnách k výrobě energie. Za účelem získání tepla a elektřiny se spalují suroviny, které lze využít k řadě mnohem sofistikovanějších procesů. V nadsázce se dá říct, že i obrazy z galerie mají svůj výhřevný potenciál, přesto s nimi obvykle netopíme. Proč bychom tedy měli ve 21. století nadále spalovat uhlí, ropu či plyn? Společnost Entergeo dává velký důraz na lepší využívání zdrojů alternativních, obnovitelných. Moderní společnost 21. století je schopna zásoby průmyslových surovin využít lépe, než je jen spálit. Entergeo, SE je připravena aktivně přispět k energetické soběstačnosti měst a obcí.

Energie z alternativních zdrojů má i v České republice své důležité postavení. Geotermální energie je chápána podobně jako ostatní obnovitelné zdroje a již několik let se o ní v tomto kontextu hovoří. Geotermální elektrárny jsou dnes oblíbené v mnoha zemích, zejména na Islandu, ve Velké Británii nebo Spojených státech, blíže k nám také ve Francii nebo ve Švýcarsku. V České republice je geotermální energie využívána prozatím pouze k vytápění určitých lokalit, ačkoli možností jejího využití je mnohem více. Společnost Entergeo přichází s řadou takových projektů a s cílem jejich realizace na území České republiky.

Entergeo Vás vítá na svých stránkách a věří, že zde najdete odpovědi na otázky spojené s využitím geotermální energie. Jsme přesvědčeni, že výstavba nových moderních geotermálních elektráren bude v České republice stejně úspěšná a přínosná, jako je tomu jinde ve světě.