obr4share

Další Aktuality

Čvnc.272013

Boom GTE v Evropě

Průmysl.cz se ptá ředitele společnosti Entergeo, jak se staví k omezení podpory obnovitelných zdrojůAktuality:

Ptali jsme se českých odborníků, co si myslí o omezení podpory obnovitelných zdrojů a jak se to dotkne jejich odvětví. V dnešním dílu odpovídal Zbyněk Šonka, ředitel společnosti Entergeo.
Bez financí státu se bude muset od nového roku obejít každá nová větrná elektrárna - ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje zastavení podpory obnovitelných zdrojů. Až stamilionové investice jsou tak podle informací deníku E15 v ohrožení. Zhruba dvacítka firem, které mají rozpracovány desítky projektů na stavbu větrných parků, dělá rychlou inventuru. Dosavadní investice zpravidla odepíšou.

 

Víte o některých velkých projektech, které kvůli zrušené podpoře musely být zastaveny?

Příprava geotermálního projektu trvá několik let. Není mi známo, že by byl některý z nich zastaven čistě z výše uvedených důvodů. Pokud bych hovořil pouze za společnost Entergeo, jejíž projekty jsou založeny čistě na soukromých investicích, pracujeme zatím na všech rozpracovaných projektech a chystáme se i na další.

 

Domníváte se, že by kupříkladu projekt v Semilech byl v případě podpory státem více realizace schopný?

Samozřejmě, ať už by ta podpora byla vyjádřena jakýmkoliv způsobem. Nemusí se přitom jednat pouze o investice, pomohlo by i vypracování jednotné metodiky schvalovacího procesu a jeho zavedení do praxe. Zatím je to často „průzkum bojem".

 

Jak by se podle vás dala současná situace vyřešit?

Podpora obnovitelných zdrojů byla od počátku určena k nastartování investic do těchto projektů. Dnes vidíme nastartované a fungující projekty vodní, fotovoltaické i větrné. Geotermální elektrárna u nás zatím nefunguje ani jedna, přitom jde snad o ekologicky nejčistší formu energie. Prozkoumání a následné využití tohoto potenciálu je v zájmu celé společnosti.

 

Myslíte si, že se situace změní s případnou novou vládou?

Uvažujeme o nové vládě 2014, 2018 nebo 2022? Doba od prvního záměru do uvedení do provozu se totiž u geotermálních elektráren může krýt s obvyklou délkou volebního období. Jako každý podnikatel běžící na delších tratích bych uvítal především stabilní podnikatelské prostředí. Denně bohužel vidíme, že opak je pravdou. A nejen to. Například u fotovoltaických elektráren stát nejprve vytvořil podmínky, nabídl pomoc a potom vyzval podnikatele, aby pomohli zachránit planetu. Ti, kteří to udělali, jsou dnes dehonestováni, označováni za podvodníky a za solární barony. Přitom oni se chovali racionálně. Oproti tomu se řada politiků snaží sbírat laciné body za kritiku důsledků svých vlastních chybných rozhodnutí. Nicméně jsem optimista a věřím, že dobrá myšlenka využití energie pod našima nohama si svou cestu najde.

 

Jak vidíte podporu obnovitelných zdrojů v horizontu několika desítek budoucích let?

Na desítky let dopředu vidí v oblasti moderních technologií jen geniální vizionáři a ti, kteří technologiím moc nerozumí. Nejsem ani v jedné z uvedených skupin. Domnívám se, že kolektivní moudrost národa přefiltrovaná do rozhodování volených zástupců bude v dlouhodobém měřítku prosazovat takové způsoby získávání energie, které budou pro tu konkrétní společnost nejvýhodnější z mnoha různých důvodů. A nepůjde jen o cenu, ale i o energetickou nezávislost na vnějších faktorech, bezpečnost přenosových soustav, řiditelnost soustavy, strategickou výhodu konzervování energie a o spoustu dalších kritérií. Pro společnost je nepochybně důležité i hledání nových cest a objevování nových možností. Pokud se shodneme, že je to výhodné pro společnost, je logické, že by pionýrské projekty společnost měla ve vlastním zájmu podpořit. Není důležité, jestli tomu budeme říkat obnovitelné zdroje nebo aplikovaný výzkum. Dokud je však doba přípravy a projednání projektu delší, než je volební období těch, kteří o podpoře rozhodují, nedá se výsledek snadno odhadnout.

 

Autor: 

Článek vyšel zde: www.prumysl.cz